Matrimoni
 


 

Les Parròquies de Palafrugell intenten acollir a totes aquelles persones que desitgen rebre un sagrament. Tot i això no sempre és possible i, prioritàriament, s’atenen aquelles persones que estan empadronades als nostres municipis o tenen una segona residència, especialment durant els mesos de maig a setembre.

En el cas de les Celebracions del Matrimoni només podem atendre les persones empadronades o de segona residència als nostres municipis.
 


Això serveix també si voleu celebrar el vostre Matrimoni a l’ermita del Far de sant Sebastià. L’ermita no és parroquial però, tot i això la Parròquia de Palafrugell gestiona els tràmits canònics per la celebració i les autoritzacions corresponents.

Contacteu amb nosaltres per rebre aquesta i altres informacions.

Moltes gràcies.

 

www.parroquiesdepalafrugell.com