Visita als malalts

Les Parròquies de Palafrugell procuren que les persones d’edat avançada o malalts rebin de manera assídua la visita de voluntaris que els acompanyen i s’interessen per les seves necessitats, també les espirituals. En alguns casos aquests voluntaris distribueixen també la Comunió. Anualment el mossén administra el sagrament de la Unció dels Malalts a tots aquells que ho demanen.

Les persones que desitgen formar part d’aquest grup de voluntaris reben una formació específica i de manera contínua. Si voleu formar part d’aquest equip cal que contacteu amb la parròquia.

Les nostres Parròquies visiten únicament a aquelles persones que demanen personalment (o les seves famílies) aquesta visita.

Contacteu amb nosaltres per rebre aquesta i altres informacions.

Moltes gràcies.

 

www.parroquiesdepalafrugell.com