Funerals

Les Parròquies de Palafrugell acompanyen en el dól a totes les famílies que han perdut un familiar i prega, mensualment, el primer dissabte de cada mes.

En el cas d’una Defunció els Serveis Funeraris acostumen a oferir, si és la voluntat de la família, la possibilitat d’una cerimònia religiosa al Tanatori o a l’Església Parroquial corresponent. L’horari de la Celebració depén també de les possibilitats de la Parròquia i està en funció de les altres ocupacions que atenen els seus responsables. Per exemple, els diumenges és impossible atendre aquest tipus de cerimònies i s’acostumen a celebrar l’endemà. Si això no és possible els Serveis Funeraris ofereixen un altre tipus de celebració personalitzada.

Tingueu present que, sempre que sigui possible, la Parròquia us acompanyarà en aquests moments. En aquests casos ajuda posar-se en contacte amb la Parròquia no tan sols per comunicar la defunció sinó per concretar l’hora i preparar, si s’escau, la celebració del comiat.

Contacteu amb nosaltres per rebre aquesta i altres informacions.

Moltes gràcies.

 

www.parroquiesdepalafrugell.com