Càritas


 

Càritas Palafrugell desenvolupa una gran labor social gràcies a la participació de nombrosos voluntaris, la generositat de moltes persones i la col·laboració eficaç de les institucions.
Les principals activitats que desenvolupa són les següents:

L’Imperdible
Servei que proporciona roba a canvi d’un import simbòlic, o de forma gratuïta a persones amb dificultats econòmiques (prèvia derivació de serveis socials).
Els beneficis de l’Imperdible serveixen per finançar projectes i serveis de l’acció social de Càritas Palafrugell

El Terrabastall
Servei que recicla mobles de segona mà per oferir-los a un preu econòmic o de forma gratuïta a persones amb dificultats econòmiques (prèvia valoració i derivació de serveis socials) NECESSITEM VOLUNTARIS, pots adreçar-te al Casal Parroquial.
Els beneficis que s’obtenen s’inverteixen en el finançament dels projectes i serveis de l’acció socials de Càritas Palafrugell

Centre de Distribució Aliments
Facilita aliments bàsics a persones i famílies amb dificultats econòmiques. Alhora fomenta la corresponsabilitat dels seus participants (a partir d’una contribució econòmica en funció de les possibilitats de cada família), la capacitació i l’empoderament de les persones.
El CDA és un projecte fruit d’un conveni marc entre Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Fundació Banc d’Aliments, Obra Social “la Caixa” Creu Roja, Ajuntament de Palafrugell, Begur i Pals, Càritas Diocesana de Girona i Cáritas Palafrugell.

Reforç escolar
Adreçat a infants que cursen estudis primaris, que presenten dificultats per seguir el ritme escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit. Compte amb un ampli grup de voluntaris/es de forma que permet treballar els continguts escolars en petit grup.

SIE – Servei d’Intervenció Educativa
Espai complementari a l’escola que ofereix suport social i educatiu a joves de secundària que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit. NECESSITEM VOLUNTARIS, pots adreçar-te al Casal Parroquial

Servei d’Orientació Laboral
Servei d’orientació i assessorament sociolaboral adreçat a persones amb dificultat d’accés al mercat de treball. Es realitzen itineraris personalitzats i pactats amb cada participant en forma de Pla de treball amb la finalitat d’ajustar-nos a la realitat de cada persona, les seves necessitats i interessos.

Accions complementaris dins el SOL (es realitzen gràcies a la col·laboració del voluntariat)

SIL - Servei d’Intermediació Laboral
Posem en contacte persones que necessiten algú per a treballar a la seva llar (ja sigui en tasques de neteja o cuidant persones dependents) amb persones interessades en treballar en l’àmbit del servei domèstic

TOL - Taller d’Ofertes Laborals
Espai adreçat a les persones que segueixen o han finalitzat ja el seu procés d’orientació al SOL, però no disposen d’ordinador a casa i/o necessiten encara suport per realitzar la recerca de feina de forma autònoma a través d’internet.

Taller de currículums
Servei de suport per realitzar i/o actualitzar el currículum a les persones que realitzen aquesta demanda sempre que tinguem disponibilitat

Servei de Suport Psicològic
Servei adreçat a persones que per la seva situació personal necessiten un recolzament psicològic. Preferentment reservat a persones que segueixen un procés d’orientació al SOL.

Addicionalment les persones ateses al SOL tenen la possibilitat de formar-se en un curs Anem x Feina (neteja industrial, cambrera de pisos, pintura, mosso de magatzem...) impartits per personal contractat per Càritas Diocesana de Girona.

Un cop finalitzat el procés d’orientació, i de forma satisfactòria poden beneficiar-se del servei de prospecció (Càritas Diocesana de Girona

Apadrinar un Avi
Posa en contacte joves estudiants de 4t d’ESO amb persones grans que viuen en centres residencials, fomentant la relació intergeneracional a través de visites setmanals dels joves als centres. Es pot realitzar de forma individual, per parelles o petits grups.
El projecte Apadrinar un Avi forma part del Programa Gent Gran, format per un projecte més: d’un acompanyament telefònic (A prop), amb l’objectiu de millorar la seva autoestima, benestar i autonomia.

TALC – Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural
Classes d’alfabetització en català. Vol contribuir a promoure l’acollida de les persones immigrades a la nostra societat i facilitar la seva inserció social.

Projecte PATI
Amb conveni amb l’Ajuntament de Palafrugell, ofereix habitatge de forma temporal a persones en situació de risc social. Càritas els ofereix suport i acompanyament per a reorientar la seva situació sociolaboral i potenciar la seva autonomia.

Horts socials
Espais compartits on es practica l’horticultura ecològica. Els participants disposen d’una parcel·la per produir aliments per a l’autoconsum, tot fomentant l’apoderament del propi grup. Aporta beneficis físics i emocionals per a la millora de la salut dels participants (mobilitat, socialització, il·lusió)

Servei de suport en Deutes Familiars
S’orienta i busca solucions a persones amb problemes de deutes, sobretot hipotecaris, a conseqüència de la crisi i sovint per la pèrdua del lloc de treball.

Acollida
Espai que ofereix escolta, orientació i acompanyament a persones amb diferents problemàtiques, tot derivant-les al recurs més adient ja sigui de la pròpia Càritas o extern.

www.parroquiesdepalafrugell.com